fbpx
friskole

SFO

Fritteren på friskolen

Vores fritter er en aktiv fritter, som rummer mange aktiviteter. Vi er ude hver dag – nogle dage hele dagen, når vi har udedag. Vi har et stort område at lege på, bl.a. i ”skoven”, på sportspladsen og vores helt nye lækre legeplads.

Inde foregår der mange kreative aktiviteter, masser af fri leg, tumlerier i ”Hulen”, Lego-bygning, der leges med Barbie og meget meget mere. Vi har adgang til hallen tre eftermiddage om ugen, og bruger ofte skolens lokaler bl.a. skolekøkkenet.

Personale

I fritteren er der ansat to pædagoger, en pædagogisk assistent, en medhjælper og en flexjobber. Hver klasse har tilknyttet en klassepædagog, som har særligt fokus på præcis den ene klasse. Pædagogen deltager i forældremøder, skole-hjem samtaler og møder med eksterne samarbejdsparter f.eks PPR. Fritterpersonalet har et tæt samarbejde med indskolingslærerne i det daglige, således at vi i fællesskab kan gøre det bedst muligt – både for den enkelte og for gruppen.

 

Åbningstider & lukkedage

Mandag – torsdag: kl. 6.30 – 8.00 og kl. 13.00 – 16.45
Fredag: kl. 6.30 – 8.00 og kl. 13.00 – 16.00.

Lukkedage:

 • Uge 29
 • Mellem jul og nytår inkl. 24. og 31. december.
 • Fredag efter Kr. Himmelfart
 • I løbet af året har vi en halv lukkedag grundet pædagogisk weekend.
  Det er ikke fastlagt fra år til år, hvilken dag, men vi melder ud i god tid.

Vi åbner ved behov:

 • De 3 påskedage
 • Eventuelle hverdage fra juleafslutning og til og med d. 23/12
 • Eventuelle hverdage efter nytår og før skolestart
 • Øvrige sommerferieuger
 • Uge 7
 • Uge 42

 

Betaling

SFO-betaling er pr. måned i 11 måneder.

For skoleåret 2023-2024:

Fritidsordningen

SFO
Heldagsmodul (kl. 06.30-16.45/16.00) 1.985,00 kr.
Eftermiddagsmodul (kl. 13.00-16.45/16.00) 1.755,00 kr.
Morgenmodul (kl. 06.30-08.00) 610,00 kr.

(priserne justeres d. 1. januar 2024)

 

Forældremoderation Fritidsordningen

SFO
Heldagsmodul (barn nr. 2) (kl. 06.30-16.45/16.00) 992,50 kr.
Eftermiddagsmodul (barn nr. 2) (kl. 13.00-16.45/16.00) 877,50 kr.
Morgenmodul (barn nr. 2) (kl. 06.30-08.00) 305,00 kr.

Søskende i Børnehuset udløser ligeledes moderation i vores fritidsordning.

 

 

Morgenmodul i sfo.

Man kan kun aflevere sit barn i morgenfritter (kl. 6.30 – skoletid), hvis barnet er tilmeldt morgenmodul. Hvis barnet ikke er tilmeldt morgenpasning, skal barnet afleveres på skolen inden skoledagens start.
Hvis man en sjælden gang, har brug for pasning om morgenen, og ens barn ikke er tilmeldt morgen sfo, så skal man kontakte lederen af sfo’en, og høre om man kan lave en aftale om pasning.
Dette kan finde sted max. et par gange om året, og kun som en absolut nødløsning.
Hvis man i en kortere periode har brug for morgenpasning nogle gange om ugen el. lig., må man tilmelde sit barn morgenmodul i den periode.

 

Kontakt

Telefonnummer SFO: 30 80 97 18

Ved spørgsmål om SFO:

Kontakt Leder af Børnehus og SFO Majbrit Hindsgavl Nielsen

Telefon 24 81 82 29 eller på mail mhn@1858.dk