fbpx

Lejrskole

   65Vi afholder hvert år lejrskole, da det er med til at styrke vores skole, hvor vi har nysgerrige og glade børn. Samtidig styrker det vores fællesskabsfølelse.

Formålet med lejrskolerne er:

  • At styrke fællesskabet
  • At skabe relationer børnene imellem samt børn og voksne imellem
  • At eleverne lærer sig selv at kende og øver sig i at stå på egne ben
  • At skabe nysgerrighed på verden omkring os
  • At vise eleverne, at læringssituationer og læringsoplevelser ikke kun sker i skoletiden
  • At give eleverne muligheden for at opleve nye kulturer

I løbet af elevernes skolegang er der progression i lejrskolerne –progressionen er både i tid og i afstanden, vi er væk hjemmefra. Vi starter i det nære (fx på Langeland) og slutter af i udlandet (fx Island).

Der er ikke en fast plan for, hvor eleverne skal på lejrskole på de forskellige klassetrin.

Det er et pædagogisk valg, at forældre er med i de yngste klasser. De er med for at lave mad, så vi voksne kan koncentrere os om relationsarbejdet til børnene og til det faglige indhold af lejrskolen.

Udover egenbetaling for lejrskolerne, har bestyrelsen vedtaget, at der må indtjenes penge til lejrskolerne, hvis der er behov for det for at dække rejsens pris. Egenbetaling og opkrævningsplan for lejrskole findes under menupunktet priser.

Sdr. Nærå Friskole, august 2020

Priser for lejrskole

Betalingen for årets lejrskoler opkræves med skolepengene efter følgende plan:

KLASSE NUVÆRENDE BELØB BELØB PR. 1. AUGUST 2023 BETALING VIA SKOLEPENGENE
0. klasse 660,00 kr. 720,00 kr. September: 720,00 kr.
1. klasse 660,00 kr. 650,00 kr. September: 650,00 kr.
2. klasse 660,00 kr. 800,00 kr. September: 800,00 kr.
3. klasse 660,00 kr. 800,00 kr. September: 800,00 kr.
4. klasse 812,00 kr. 800,00 kr. September 800,00 kr.
5. klasse 812,00 kr. 800,00 kr. September 800,00 kr.
6. klasse 812,00 kr. 800,00 kr. September: 800,00 kr.
7. klasse 1.524,00 kr. 800,00 kr.

September: 800,00 kr.

 

8. klasse 3.045,00 kr. 3.321,00 kr.

September: 1.107,00 kr.

Oktober: 1.107,00 kr.

November: 1.107,00 kr.

9. klasse 3.045,00 kr. 3.321,00 kr.

September: 1.107,00 kr.

Oktober: 1.107,00 kr.

November: 1.107,00 kr.

Beløbet der indbetales til lejrskole, bliver som minimum indeksreguleret hvert år i august efter Nettoprisindekset.

Hvert tredje år afholdes fælles lejr for hele skolen. Her kan prisen afvige fra ovenstående.
Pris for 0-1 kl: kr 650,-
Pris for 2-9 kl: kr 850,-
I de år, hvor vi er på fælles lejr, kommer 8-9 kl på deres sædvanlige lejrskole. Den maximale pris for lejrskole for 8. og 9. klasse overstiger ikke den angivne pris i oversigten. Merudgiften for de to klasser dækkes ved, at forældre og elever sammen tjener pengene.