fbpx
Glade piger på en gynge på privatskole på Fyn

Præsentation af skolen

Sdr. Nærå Friskole – Privatskole på Fyn i hjertet af Danmark

Med lidt over 200 elever er vi en mindre skole placeret i midten af Danmark – med gode transportforbindelser til alle omkringliggende byer. Vores hverdag er præget af et fokus på, at vores elever skal trives i deres hverdag på skolen. Derfor vægter vi både glæde, nærvær og fællesskab i dagligdagen for både børn, ansatte og forældre. Det, mener vi, giver de allerbedste forudsætniger for, at børnene/de unge kan lære og udvikle sig.

Vi ønsker at lave skole for livet, hvor børnene ikke alene får de boglige kompetencer, de skal bruge i deres videre uddannelses- og arbejdsliv, men også får “karakter” og en række andre færdigheder, der styrker livsmodet og gør dem i stand at indgå i livets og samfundets mange forskellige sammenhænge.

På Sdr. Nærå Friskole findes derfor en lang række kreative og praktiske fag, ligesom emneuger, teateruger og lejrskoler er årligt tilbagevendende begivenheder. Idræt og bevægelse fylder ligeledes meget i hverdagen.

 

Hvad er forskellen på folkeskole og vores friskole/privatskole på Fyn?

Vi er en friskole – men hvad betyder det egentlig? Som friskole hører vi også under det term, mange kalder for privatskole. Og hvor friskoler nogle gange forbindes med hippityper, ser mange privatskoler som elitære skoler for børn af rige forældre. Men sådan er det slet ikke.

Som friskole eller privatskole skal vi stå mål med folkeskolen, hvilket betyder at vores børn skal være mindst lige så godt stillet, som hvis de havde gået i folkeskolen. Det betyder ikke, at vi tilrettelægger undervisningen som i folkeskolen. Vi tror nemlig på, at elevernes faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem en undervisning, der er præget af faglig fordybelse samt afvekslende undervisning og kreative læringsprocesser.

Som privatskole har vi mere frie rammer til at tilrettelægge vores undervisning og skoledag efter de værdier, vi går ind for. På Sdr. Nærå privatskole på Fyn er vi præget af den Grundtvig-Koldske tankegang, der har fokus på den enkeltes udvikling og person. Du kan læse mere om vores vædier her.

Vi har rigtig mange forskellige børn, som vi hver dag forsøger at møde lige der, hvor de er. Samtale og ligeværdighed mellem mennesker er vigtig for os, og vi arbejder aktivt med fællesskaberne – både de faglige og de sociale. Derfor har vi frem for alt rigtig mange skoleglade, selvstændige og nysgerrige børn!

Vi har folkeskolens afgangsprøver i slutningen af 9. klasse og vores elever klarer sig generelt godt.

 

Involvering i en privatskole/friskole

Når man vælger Sdr. Nærå Friskole, vælger man også at være aktiv del af et fællesskab. Vi har jævnligt  arrangementer, arbejdsdage, forældremøder m.m. og forventer forældrenes aktive deltagelse i og omkring skolen. Vi står sammen om at lave en god skole for vores børn – og det gør ikke spor, hvis hele familen får følelsen af at være del af noget meningsfyldt.