fbpx

Præsentation af skolen

Vi er med omkring 180 elever en lille skole, hvor vi vægter glæde, nærvær og fællesskab i dagligdagen – for alle: Børn, ansatte og forældre. Det giver de allerbedste forudsætniger for at børnene kan lære og udvikle sig.

Vi ønsker at lave skole for livet, hvor børnene ikke alene får de boglige kompetencer, de skal bruge i deres videre uddannelses- og arbejdsliv, men også får “karakter” og en række andre færdigheder, der styrker livsmodet og gør dem i stand at indgå i livets og samfundets mange forskellige sammenhænge.

På Sdr. Nærå Friskole findes derfor en lang række kreative og praktiske fag, ligesom emneuger, teateruger og lejrskoler er årligt tilbagevendende begivenheder. Idræt og bevægelse fylder ligeledes meget i hverdagen.

Som Friskole skal vi stå mål med folkeskolen, hvilket betyder at vores børn skal være mindst lige så godt stillet, som hvis de havde gået i folkeskolen. Ikke mindst fagligt. Blandt andet derfor har vi fx læsbånd i indskoling og på mellemtrin, tilbud om tidlig indsats i matematik,samt engelsk for alle fra 0. klasse.

Vi har rigtig mange forskellige børn, som vi hver dag forsøger at møde lige der, hvor de er. Samtale er en af vores grundværdier og vi arbejder aktivt med fællesskaberne – både de faglige og de sociale. Derfor har vi frem for alt rigtig mange skoleglade, selvstændige og nysgerrige børn!

Når man vælger Sdr. Nærå Friskole, vælger man også at være aktiv del af et fællesskab. Vi har jævnligt  arrangementer, arbejdsdage, forældremøder m.m. og forventer forældrenes aktive deltagelse i og omkring skolen. Vi står sammen om at lave en god skole for vores børn – og det gør ikke spor, hvis hele familen får følelsen af at være del af noget meningsfyldt.

Vi har folkeskolens afgangsprøver i slutningen af 9. klasse og vores elever klarer sig generelt godt.