fbpx

Idégrundlag

SDR. NÆRÅ FRISKOLE HVILER PÅ ET GRUNDTVIG-KOLDSK IDÉGRUNDLAG

Vi anskuer hvert eneste menneske som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. Fra dette ståsted betragter vi hver dag i livet. Herom skal der til stadighed føres en levende samtale til gavn for det daglige samvær og fællesskab på skolen og for at styrke og udvide forholdet mellem skolens bagland og personalet. Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben og udogmatisk skole som rummer liv, kærlighed, oplevelser, engagement og glæde. Livsmodet opøves gennem faglig og kreativ udfoldelse og ønskes bevidstgjort gennem de demokratiske processer. Samtidig foregår der en vågen søgen efter vore historiske og kulturelle rødder – herunder den kristne livsopfattelse – vi er en del af.