fbpx
friskole

Priser

Skolen modtager driftstilskud fra staten pr. elev. Derudover skal skolen opkræve en betaling som supplement til skolens drift.

Yderligere skal påregnes udgifter til bl.a. besøg ud af huset, lejrskole og andre arrangementer, som skolen afholder. Se blandt andet information om lejrskoler.

Der betales et skolekredskontingent i årene op til skolestart. Denne betaling dækker udsendelse af diverse informationer fra skolen. Betalingen til fritidsordningen er udenfor denne ordning.

 

Betaling

Skolepenge og SFO-betaling er i begge tilfælde pr. måned i 11 måneder.
For skoleåret 2022-2023:

Skolekredsgebyr 200,00 kr.
SKOLEPENGE
Barn nr. 1 1.223,00 kr.
Barn nr. 2 611,50 kr.
Barn nr. 3 og flere 0 kr.

Når skolekredsgebyret er modtaget er eleven optaget. Beløbets betales ikke tilbage ved evt. framelding.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel pr. den 1. Dette gælder både for friskolen og SFO.

 

Fritidsordningen

SFO
Heldagsmodul 1.785,00 kr.
Eftermiddagsmodul 1.555,00 kr.
Morgenmodul 410,00 kr.
Eftermiddagsmad i SFO Inkluderet

Forældremoderation Fritidsordningen

SFO
Heldagsmodul (barn nr. 2) 8892,50 kr.
Eftermiddagsmodul (barn nr. 2) 777,50 kr.
Morgenmodul (barn nr. 2) 205,00 kr.

Søskende i Børnehuset udløser ligeledes moderation i vores fritidsordning. 

 

Priser for lejrskole

Betalingen for årets lejrskoler opkræves med skolepengene efter følgende plan:

KLASSE NUVÆRENDE BELØB BELØB PR. 1. AUGUST 2022 BETALING VIA SKOLEPENGENE

0. klasse

650,00 kr. 660,00 kr. September: 660,00 kr.

1. klasse

650,00 kr. 660,00 kr. September: 660,00 kr.

2. klasse

650,00 kr. 660,00 kr. September: 660,00 kr.

3. klasse

650,00 kr. 660,00 kr. September: 660,00 kr.

4. klasse

800,00 kr. 812,00 kr. September: 812,00 kr.

5. klasse

800,00 kr. 812,00 kr. September: 812,00 kr.

6. klasse

800,00 kr. 812,00 kr. September: 812,00 kr.
7. klasse 1.500,00 kr.

1.524,00 kr.

September: 762,00 kr.

Oktober: 762,00 kr.

8. klasse 3.000,00 kr.

3.045,00 kr.

September: 1.015,00 kr.

Oktober: 1.015,00 kr.

November: 1.015,00 kr.

9. klasse 3.000,00 kr.

3.045,00 kr.

September: 1.015,00 kr.

Oktober: 1.015,00 kr.

November: 1.015,00 kr.

Beløbet der indbetales til lejrskole, bliver som minimum indeksreguleret hvert år i august efter Nettoprisindekset.