fbpx
friskole

Priser

Skolen modtager driftstilskud fra staten pr. elev. Derudover skal skolen opkræve en betaling som supplement til skolens drift.

Yderligere skal påregnes udgifter til bl.a. besøg ud af huset, lejrskole og andre arrangementer, som skolen afholder. Se blandt andet information om lejrskoler.

Der betales et skolekredskontingent i årene op til skolestart. Denne betaling dækker udsendelse af diverse informationer fra skolen. Betalingen til fritidsordningen er udenfor denne ordning.

 

Betaling

Skolepenge og SFO-betaling er i begge tilfælde pr. måned i 11 måneder.
Priserne reguleres hvert år pr. 1. august

For skoleåret 2023-2024:

Skolekredsgebyr 200,00 kr.
SKOLEPENGE
Barn nr. 1 1.247,00 kr.
Barn nr. 2 623,50 kr.
Barn nr. 3 og flere 0 kr.

Når skolekredsgebyret er modtaget, er eleven optaget. Beløbets betales ikke tilbage ved evt. framelding.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel pr. den 1. Dette gælder både for friskolen og SFO.

 

Fritidsordningen

SFO
Heldagsmodul 1.985,00 kr.
Eftermiddagsmodul 1.755,00 kr.
Morgenmodul 610,00 kr.

Forældremoderation Fritidsordningen

SFO
Heldagsmodul (barn nr. 2) 992,50 kr.
Eftermiddagsmodul (barn nr. 2) 877,50 kr.
Morgenmodul (barn nr. 2) 305,00 kr.

Søskende i Børnehuset udløser ligeledes moderation i vores fritidsordning.

 

Fripladstilskud

Der kan én gang årligt søges om delvis fripladstilskud gennem Fordelingssekretariatet.

Hvert år sættes der penge af på finansloven til elever på de frie skoler. Tilskuddet er indkomstafhængigt og gives efter en fordelingsnøgle. Skolen søger ved fordelingssekretariatet hvert år i september – svar gives i december. Tilskuddet gives med tilbagevirkende kraft fra skoleårets start. Det betyder at midlerne fordeles med opkrævningerne januar – juni det følgende år. I det omfang, der ydes tilskud til familier med restance, vil tilskuddet blive modregnet før en eventuel modregning i skolepenge og SFO betaling. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på Viggo i ansøgningsperioden.

Priser for lejrskole

Betalingen for årets lejrskoler opkræves med skolepengene efter følgende plan:

KLASSE BELØB PR. 1. AUGUST 2023 BETALING VIA SKOLEPENGENE
0. klasse 650,00 kr. September: 650,00 kr.
1. klasse 650,00 kr. September: 650,00 kr.
2. klasse 800,00 kr. September: 800,00 kr.
3. klasse 800,00 kr. September: 800,00 kr.
4. klasse 800,00 kr. September: 800,00 kr.
5. klasse 800,00 kr. September: 800,00 kr.
6. klasse 800,00 kr. September: 800,00 kr.
7. klasse 800,00 kr. September: 800,00 kr.
8. klasse 3.321,00 kr.

September: 1.107,00 kr.

Oktober: 1.107,00 kr.

November: 1.107,00 kr.

9. klasse 3.321,00 kr.

September: 1.107,00 kr.

Oktober: 1.107,00 kr.

November: 1.107,00 kr.

Beløbet der indbetales til lejrskole, bliver som minimum indeksreguleret hvert år i august efter Nettoprisindekset.

Hvert tredje år afholdes fælles lejr for hele skolen. Her kan prisen afvige fra ovenstående.
I de år, hvor vi er på fælles lejr, kommer 8-9 kl på deres sædvanlige lejrskole. Den maximale pris for lejrskole for 8. og 9. klasse overstiger ikke den angivne pris i oversigten. Merudgiften for de to klasser dækkes ved, at forældre og elever sammen tjener pengene.