fbpx

VELKOMMEN TIL FRISKOLEN

dk kort

LIDT OM FRISKOLEN PÅ FYN

Vi er en grundtvig-koldsk skole med fokus på faglighed, fællesskab og livsglæde! 
Vi vægter nærvær i dagligdagen – alle børn skal ses som dem, de er.

lille skole med hjertet på det rette sted

Sdr. Nærå Friskole er en lille skole, hvor vi vægter glædenærvær og fællesskab i dagligdagen – for alle: Børn, ansatte og forældre. Det giver de allerbedste forudsætniger for at børnene kan lære og udvikle sig. 

 

friskole

Undervisning på Friskolen

Vi ønsker at lave skole for livet, hvor børnene ikke alene får de boglige kompetencer, de skal bruge i deres videre uddannelses- og arbejdsliv, men også får “karakter” og en række andre færdigheder, der styrker livsmodet og gør dem i stand at indgå i livets og samfundets mange forskellige sammenhænge.

På Sdr. Nærå Friskole findes derfor en lang række kreative og praktiske fag, ligesom emneuger, teateruger og lejrskoler er årligt tilbagevendende begivenheder. Idræt og bevægelse fylder ligeledes meget i hverdagen.