fbpx

VELKOMMEN TIL FRISKOLEN

dk kort

LIDT OM FRISKOLEN PÅ FYN

Vi er en grundtvig-koldsk skole med fokus på faglighed, fællesskab og livsglæde! 
Vi vægter nærvær i dagligdagen – alle børn skal ses som dem, de er.

lille skole med hjertet på det rette sted

Sdr. Nærå Friskole er en lille skole, hvor vi vægter glædenærvær og fællesskab i dagligdagen for alle – både børn, ansatte og forældre. Det giver de allerbedste forudsætniger for at børnene kan lære og udvikle sig. 

På vores friskole på Fyn er det ikke kun det boglige, der er i fokus. Skolen er en stor del af de unge menneskers hverdag, og derfor er det vigtigt, at vi også er med til at danne og uddanne vores elever – både til det faglige og til livet. 

Som friskole har vi mulighed for at tilrettelægge undervisningen, som vi finder bedst. Det betyder bl.a., at vi vægter undervisning, der lægger vægt på faglig fordubelse gennemt afvekslende undervisning og kreative læringsprocesser. Det skal være sjovt og spændende at lære!

 

Gruppe af elever på friskole på Fyn
Elever på friskole på Fyn til matematik

Undervisning på vores Friskole på Fyn

Skolen er et sted dedikeret til læring. På Sdr. Nærå Friskole på Fyn lægger vi vægt på, at det ikke kun er boglig læring, vi giver til vores elever. Her går vi op i at lave skole for livet, hvor de sociale og menneskelige kompetencer går hånd i hånd med de boglige kompetencer, der danner ramme for det videre uddannelses- og arbejdsliv. Her er vi med til at styrke elevens karakter, så de bliver klædt på til livet og bedst muligt kan tackle fremtidens og samfundets udfordringer.

Det gør vi blandt andet ved at introducere en lang række kreative og praktiske fag samt emneuger, teateruger og lejrskoler. Idræt og bevægelse fylder ligeledes meget i hverdagen, hvor vi forsøger at gøre undervisningen inspirerende og mindre ‘kedelig’.

Eleverne har naturligvis også undervisning i de klassiske skolefag, og går til eksamen i 9. klasse på lige fod med folkeskolerne.