fbpx
friskole

Generel befordring

Generel befordring

Skolen kan gennem Fordelingssekretariatet søge om tilskud til generel befordring. Afstanden mellem skole og elevens folkeregisteradresse ligger til grund ved beregningen af tilskud til skolen. Eleven skal ikke søge om tilskud, det tildeles automatisk til elever med afstand over 5 km. fra skole til folkeregisteradresse. Skolen modtager tilskuddet i december og udbetales ved modregning i skolepengene i februar.

I forbindelse med generek befordring, videregiver vi elevdata i forbindelse med at vi søger hos Fordelingssekretariatet.
Du kan læse mere om hvordan din data bliver behandlet her.