fbpx

Klasseskemaer

Alle skemaerne er gældende for skoleåret 2021-2022

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00 JK BAS JK ENG JK BAS VEB MUS MUS

JK OPB
NLA OPB

09.00 – 09.45 JK BAS JK BAS JK BAS JK BAS

JK OPB
NLA OPB

10.10 – 10.55 MN IDR HAL JK BAS JK BAS

JK OPB SLØ
NLA OPB BK

JK BAS
10.55 – 11.40 MN IDR HAL JK BAS JK BAS

JK OPB SLØ
NLA OPB BK

JK BAS
12.15 – 13.00 JK BAS JK BAS JK BEV

JK OPB SLØ
NLA OPB BK

JK BAS
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00 NLA MAT ILS DAN ILS DAN ILS DAN

JK OPB
NLA OPB

09.00 – 09.45 VEB BEV ILS DAN ILS DAN ILS DAN

JK OPB
NLA OPB

10.10 – 10.55 JK ENG NHL MAT MN IDR HAL

JK OPB SLØ
NLA OPB BK

ILS DAN
10.55 – 11.40 ILS DAN NLA MAT MN IDR HAL

JK OPB SLØ
NLA OPB BK

NHL MAT
12.15 – 13.00 ILS DAN ILS DAN VEB MUS MUS

JK OPB SLØ
NLA OPB BK

NHL MAT
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00

ILS FU HÅN
LL FU SLØ

AH IDR HAL LL MAT JK ENG ILS FU HÅN
LL FU SLØ
09.00 – 09.45

ILS FU HÅN
LL FU SLØ

AH IDR HAL VEB BEV VEB MUS MUS ILS FU HÅN
LL FU SLØ
10.10 – 10.55

ILS FU HÅN
LL FU SLØ

ILS DAN ILS DAN ILS DAN LL MAT
10.55 – 11.40

JK ENG

ILS DAN ILS DAN ILS DAN ILS DAN
12.15 – 13.00

LL MAT

LL MAT ILS DAN LL MAT ILS DAN
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00 ILS FU BK
LL FU SLØ

AI P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ
MSH P-FAG HÅN

VEB BEV AML DAN ILS FU BK
LL FU SLØ
09.00 – 09.45 ILS FU BK
LL FU SLØ

AI P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ
MSH P-FAG HÅN

LL MAT AML DAN ILS FU BK
LL FU SLØ
10.10 – 10.55

ILS FU BK
LL FU SLØ

LL MAT AML HIS FH IDR HAL
MN IDR HAL
AML DAN
10.55 – 11.40 LL MAT LL MAT AML ENG

FH IDR HAL
MN IDR HAL

AML DAN
12.15 – 13.00

AML DAN

VEB MUS MUS AML DAN AML DAN AML ENG
13.00 – 13.45 AML DAN VEB MUS MUS

ILS TEA
VEB TEA

LL MAT AML ENG
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00 FH DAN

AI P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ
MSH P-FAG HÅN

FH DAN AE MAT FH DAN
09.00 – 09.45 FH DAN

AI P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ
MSH P-FAG HÅN

FH DAN AE MAT AE MAT
10.10 – 10.55 AE MAT VEB BEV

AE FD SLØ
NLA FD SLØ

FH IDR HAL
MN IDR HAL
MSH ENG
10.55 – 11.40

AE FD SLØ
NLA FD SLØ

AE MAT AE FD SLØ
NLA FD SLØ
FH IDR HAL
MN IDR HAL
MSH ENG
12.15 – 13.00

AE FD SLØ
NLA FD SLØ

FH DAN AE FD SLØ
NLA FD SLØ
VEB MUS MUS FH HIS
13.00 – 13.45

AE FD SLØ
NLA FD SLØ

FH DAN ILS TEA
VEB TEA
VEB MUS MUS FH HIS
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00 AML DAN VEB MUS MUS NLA MAT

NLA MAT

AML DAN
09.00 – 09.45 AML DAN VEB MUS MUS NLA MAT

NLA MAT

AML DAN
10.10 – 10.55 VEB BEV

AH IDR HAL
MN IDR HAL

AE FD BK
NLA FD BK
AML DAN NLA MAT
10.55 – 11.40 AE FD BK
NLA FD BK
AH IDR HAL
MN IDR HAL
AE FD BK
NLA FD BK
AML DAN

AE P-FAG HÅN
DKL P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ

12.15 – 13.00 AE FD BK
NLA FD BK
MSH HIS AE FD BK
NLA FD BK
MSH ENG

AE P-FAG HÅN
DKL P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ

13.00 – 13.45

AE FD BK
NLA FD BK
MSH HIS AML DAN MSH ENG

AE P-FAG HÅN
DKL P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ

13.50 – 14.35

MSH ENG

DKL TY
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00 VEB BEV NLA ENG AE DAN

JW MAT

JW MAT
09.00 – 09.45 AE DAN NLA ENG AE DAN

JW MAT

DKL TY
10.10 – 10.55

JW MAT

AH IDR HAL
MN IDR HAL

VEB MUS MUS MSH HIS AE DAN
10.55 – 11.40 JW MAT AH IDR HAL
MN IDR HAL
VEB MUS MUS MSH HIS

AE P-FAG HÅN
DKL P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ

12.15 – 13.00 JW NAT FY AE DAN DKL TY AE DAN

AE P-FAG HÅN
DKL P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ

13.00 – 13.45 JW NAT FY AE DAN NLA KRI NLA ENG

AE P-FAG HÅN
DKL P-FAG KØK
LL P-FAG SLØ

13.50 – 14.35

DKL TY

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00

JW MAT

PR PRÆST MSH ENG AH DAN MSH HIS
09.00 – 09.45

JW MAT

PR PRÆST MSH ENG AH DAN MSH HIS
10.10 – 10.55 DKL TY

MSH ENG

AH DAN JW MAT MN BIO
10.55 – 11.40

DKL TY

JW MAT AH DAN JW MAT MN BIO
12.15 – 13.00

FH SPO HAL
MN SPO HAL

JW FYS FY FH IDR HAL DKL GEO AH DAN
13.00 – 13.45 AH DAN JW FYS FY FH IDR HAL DKL TY AH DAN
13.50 – 14.35

AE H/D HÅN
MN H/D SLØ

VEB TEMA MUS
14.35 – 15.20

AE H/D HÅN
MN H/D SLØ

VEB TEMA MUS
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00

MN MAT

FH DAN DKL TY MN BIO DKL ENG
09.00 – 09.45

MN MAT

DKL TY DKL TY MN BIO MN MAT
10.10 – 10.55 FH DAN

FH SAM

FH HIS DKL ENG FH DAN
10.55 – 11.40

FH DAN

FH SAM FH HIS DKL ENG FH DAN
12.15 – 13.00

FH SPO HAL
MN SPO HAL

AH IDR HAL MN MAT FH DAN JW FYS FY
13.00 – 13.45 DKL GEO AH IDR HAL MN MAT FH DAN JW FYS FY
13.50 – 14.35

AE H/D HÅN
MN H/D SLØ

VEB TEMA MUS
14.35 – 15.20

AE H/D HÅN
MN H/D SLØ

VEB TEMA MUS
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.00 – 09.00

DKL HIS

DKL TY AH DAN DKL TY MN BIO
09.00 – 09.45

DKL HIS

JW GEO AH DAN DKL TY JW FYS FY
10.10 – 10.55 AH DAN

DKL ENG

DKL TEMA9
LL TEMA9 SLØ
MSH TEMA9

AH DAN DKL ENG
10.55 – 11.40

AH DAN

DKL ENG

DKL TEMA9
LL TEMA9 SLØ
MSH TEMA9

AH DAN AH DAN
12.15 – 13.00

FH SPO HAL
MN SPO HAL

MN MAT MSH SAM AH IDR HAL MN MAT
13.00 – 13.45 MN MAT MN MAT MSH SAM AH IDR HAL MN MAT
13.50 – 14.35 JW FYS FY

AH TEMA KØK
MSH TEMA9 BK
VEB TEMA MUS

14.35 – 15.20 JW FYS FY

AH TEMA KØK
MSH TEMA9 BK
VEB TEMA MUS